Privacybeleid

Inleiding – Wie we zijn

Welkom op de website Tandartspraktijkneerharen.be, de officiële website van de firma Dental-Basis BVBA, met de volgende informatie:
Telefoon: +32 89 38 18 67
E-mail: [email protected]
Door de website te gebruiken, gaat u onvoorwaardelijk akkoord met alle voorwaarden met betrekking tot het gebruik ervan en die u zorgvuldig dient te lezen.

 

Intellectuele eigendomsrechten

Alle inhoud op de website, inclusief afbeeldingen, grafieken, foto’s, tekeningen, teksten, diensten en producten, zijn het intellectuele eigendom van ons bedrijf en worden beschermd onder de relevante bepalingen van Europees recht en internationale verdragen.
Alle intellectuele eigendomsrechten van deze website behoren toe aan het bedrijf of aan derden die ons wettelijk hun gebruik hebben verleend.
Het is verboden materiaal van de website te kopiëren, te reproduceren en opnieuw te verzenden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ons of enige andere wettelijke eigenaar ervan. De weergave van het materiaal op de website mag in geen geval worden opgevat als een overdracht of toewijzing van hun licentie of gebruiksrecht.

Verantwoordelijkheid van de gebruiker

De gebruiker stemt ermee in om deze website niet te gebruiken voor:

• het illegaal verzamelen of opslaan van gegevens over andere gebruikers,
• het verzenden, publiceren of verzenden van inhoud die illegaal of schadelijk is voor ons bedrijf of een derde partij,
• het verzenden, reproduceren, publiceren, e-mailen of anderszins verzenden van inhoud die inbreuk maakt op patenten, handelsmerken, handelsmerken of auteursrechten van het bedrijf
• of andere eigendomsrechten van derden.
De verantwoordelijkheid voor het algemene gebruik van de website ligt uitsluitend bij de gebruiker / klant. Elk illegaal gebruik van de website beëindigt automatisch de aangeboden diensten zonder voorafgaande kennisgeving.

Veiligheid

We hebben alle nodige maatregelen genomen om de maximale veiligheid en bescherming van de persoonlijke gegevens van elke klant te garanderen. Alle informatie met betrekking tot de persoonlijke informatie van klanten is veilig en vertrouwelijk en wordt alleen verstrekt in het geval de gebruikers van de website een reservering willen maken en / of contact met ons willen opnemen.
Alle verzoeken die online worden verzonden, evenals de informatie die door de gebruiker / klant wordt verzonden, zijn vertrouwelijk en worden gebruikt om ervoor te zorgen dat de gebruikers rechtstreeks en effectief met ons kunnen communiceren. Ons bedrijf maakt geen persoonlijke gegevens van zijn klanten openbaar, draagt deze niet over, geeft deze niet uit, of wisselt deze niet uit, tenzij vereist door de wet of een gerechtelijke beslissing.
Daarnaast hebben wij procedures uitgevoerd die de persoonsgegevens die de gebruiker / klant invoert op de website beschermen met behulp van SSL-technologie – Secure Socket Layer. (SSL-technologie is afhankelijk van een sessiesleutel om gegevens te coderen voordat deze via de SSL-verbinding worden verzonden. De server decodeert de beveiligingssleutel met behulp van zijn privésleutel en maakt een veilige verbinding).

 

Privacy

Over het algemeen
De informatie die vrijwillig door de gebruikers van de genoemde website wordt verstrekt, wordt gebruikt om directe en substantiële communicatie en service te hebben, en om hen antwoorden te geven op specifieke vragen die ze stellen. De informatie die via de website wordt verzameld, is bedoeld om het aantal bezoekers te meten, de behoeften van de bezoekers te bepalen en de communicatie met ons bedrijf te vergemakkelijken.

Informatie verzamelen
De website tandartspraktijkneerharen.be is zo ontworpen dat haar klanten deze kunnen bezoeken zonder hun identiteit prijs te geven, tenzij ze dat willen, in het geval van een boeking en / of het indienen van een bericht via de speciale contactformulieren.

Wat zijn persoonlijke gegevens?
Het is alle informatie die de identificatie van een persoon mogelijk maakt, of het nu betrekking heeft op zijn persoonlijke, professionele of openbare leven. Het kan van alles zijn, van een naam, foto, e-mailadres, bankrekeninggegevens, berichten op sociale netwerksites, medische gegevens, een IP-adres of een combinatie van gegevens die de persoon direct of indirect identificeren.
Een speciale categorie zijn gevoelige persoonlijke gegevens die “specifieke categorieën van persoonlijke gegevens” worden genoemd, waaronder raciale of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of filosofische opvattingen, lidmaatschap van een vakbond, seksuele geaardheid, gezondheidsgegevens, genetica en biometrie.

Welke informatie verzamelen we?
De pagina tandartspraktijkneerharen.be verzamelt de persoonlijke gegevens van zijn bezoekers via de speciale contactformulieren die erop te vinden zijn.

Na voltooiing wordt u gevraagd:
• de naam en
• Jouw e-mailadres

Technische data
De technische gegevens die tijdens het verblijf en het browsen op de website worden verzameld, omvatten:
• webadres (IP-adres)
• bron van herkomst
• navigatieapparaat
• release van extra browser
• tijdzone en locatie
• besturingssysteem
• andere informatie over de technologie van het apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot onze website.
Raadpleeg ons beleid hieronder voor meer informatie over de informatie die we via cookies verzamelen.

 

Hoe verzamelen we uw gegevens?

De manieren waarop uw gegevens worden verzameld, zijn als volgt:
Via een van uw directe communicatie met ons bedrijf, hetzij via het contactformulier op onze website, hetzij via uw telefoon of andere communicatie met ons. Wanneer u contact met ons opneemt, hetzij op sociale media, hetzij in het kader van uw vragen, klachten en andere verzoeken via de communicatiekanalen of wanneer u uw mening krijgt over de geleverde diensten.

 

Gebruik van informatie

De website tandartspraktijkneerharen.be gebruikt de informatie die u verstrekt tijdens het online indienen van het formulier om contact met u op te nemen naar aanleiding van een bericht of vraag die u heeft.

 

Informatie corrigeren, wijzigen of verwijderen

Op verzoek van elke gebruiker / klant worden alle persoonlijke gegevens onmiddellijk en permanent uit ons bestand verwijderd.
Om uw persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen, om problemen met de werking van de website te melden of om vragen te stellen, kunt u contact met ons opnemen via e-mail op [email protected] of telefonisch op 089381867.
Houd er rekening mee dat al het mogelijke zal worden gedaan om uw persoonlijke gegevens die aan ons worden verstrekt, te beschermen.

 

Hoe lang bewaren we uw persoonlijke gegevens?

Persoonlijke gegevens worden veilig opgeslagen zolang communicatie met u nodig is, terwijl hun verwijdering op uw verzoek onmiddellijk en definitief is.

 

Met wie delen we uw persoonlijke gegevens?

De website tandartspraktijkneerharen.be verspreidt aan geen enkele andere organisatie of partner informatie over haar gebruikers en klanten.

 

Cookiebeleid

Deze site maakt gebruik van cookies. Hieronder leest u meer over de cookies die door onze website worden gebruikt, het doel dat ze dienen en hoe u ze kunt beheren.

Wat zijn cookies?
Cookies zijn enkele tekstbestanden met een unieke identificatie, waarmee de computer van elke gebruiker door de server wordt geïdentificeerd. Ze registreren de delen van de pagina die de gebruiker heeft bezocht, evenals de tijd van zijn verblijf. Tijdens een bezoek aan de website tandartspraktijkneerharen.be laadt (of downloadt) het apparaat van de bezoeker alle pagina’s die de gebruiker ziet, samen met de bijbehorende cookies die ze kunnen bevatten.
Cookies helpen ons om informatie te verzamelen die nodig is om de effectiviteit van de website te meten, de inhoud ervan te verbeteren en te upgraden, en om de effectiviteit, presentatie en promotie ervan te meten. De informatie die cookies verzamelen, kan het type browser dat u gebruikt, het type computer, het besturingssysteem, internetproviders en andere dergelijke informatie omvatten.
De gebruiker kan op elk moment zijn computer configureren om het bestaan van cookies te accepteren, om op de hoogte te worden gebracht wanneer een cookie wordt uitgegeven of om de installatie van cookies te weigeren of zelfs om de mogelijkheid te hebben om zijn browser te configureren (browser: Firefox, Chrome, Opera, Safari enz.) Om cookies automatisch te weigeren. Op de bovenstaande manieren heeft elk van onze bezoekers de mogelijkheid om anoniem op onze site te bladeren.
Meer informatie over cookies, hoe u ze kunt beheren en verwijderen, is te vinden op www.aboutcookies.org.

 

Soorten van cookies

Voorbijgaand en aanhoudend
“Tijdelijke” cookies worden tijdens uw bezoek aan de website op uw computer of elektronisch apparaat opgeslagen en worden verwijderd wanneer u deze verlaat. De “permanente” cookies blijven voor een langere periode op uw computer of elektronisch apparaat staan totdat ze door u worden verwijderd.

Cookies van derden
Google Analytics
kan cookies plaatsen. Als u websites van derden bezoekt of verbinding maakt met sociale netwerksites (Twitter, Facebook, YouTube) via de website, dient u zich ervan bewust te zijn dat deze websites of sites van derden cookies kunnen installeren zodra u op de link klikt.
Deze cookies vallen buiten onze controle en vallen onder het cookiebeleid van elke derde die ze installeert. U dient het respectieve beleid van hun websites te lezen om precies te zien hoe u ze moet beheren.

Cookies beheren en verwijderen
De menu’s van de meeste browsers bieden opties voor het beheren van cookies. Deze opties zijn afhankelijk van uw browser. Afhankelijk van de opties die de browser die u gebruikt, kunt u de installatie van cookies inschakelen, bestaande cookies uitschakelen / verwijderen of elke keer dat u cookies ontvangt een melding krijgen.
Instructies voor het beheren en verwijderen van cookies zijn meestal te vinden in het menu “Help”, “Extra” of “Bewerken” van de browser. U kunt ook meer gedetailleerde richtlijnen vinden op www.youronlinechoices.com, waarin in detail wordt uitgelegd hoe u cookies in de meeste browsers kunt controleren en verwijderen. Houd er rekening mee dat als u de cookies van onze website weigert of uitschakelt, de functionaliteit van de websites gedeeltelijk verloren kan gaan.
Als u een cookie of een cookiecategorie uitschakelt, wordt de cookie ook niet uit uw browser verwijderd. Zo’n verplaatsing moet door u worden gedaan, waarbij de interne functies van de browser die u gebruikt, worden gewijzigd.

 

Periodieke wijzigingen

De website tandartspraktijkneerharen.be is voortdurend bezig met het uitbreiden, bijwerken en verbeteren van haar website en zal ook haar huidige beleid actualiseren. Het wordt aanbevolen om deze procedure regelmatig te lezen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen in de inhoud van uw privacybeleid. Dit beleid kan van tijd tot tijd worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving aan gebruikers.
Deze release is bijgewerkt op 13 november 2019. Deze verklaring vervangt alle eerdere verklaringen die mogelijk in het verleden zijn gedaan. De website tandartpraktijkneerharen.be behoudt zich het recht voor om deze verklaring te wijzigen en eventuele wijzigingen aan te brengen in de eerder verzamelde informatie, in overeenstemming met de wet. Als er in de toekomst belangrijke wijzigingen in deze verklaring of wijzigingen in de informatiepraktijken zijn, wordt u hiervan op de hoogte gesteld door de wijzigingen op deze site te plaatsen. U verbindt zich ertoe onze website te bezoeken voor mogelijke wijzigingen in deze verklaring die u mogelijk aangaan.

 

Aanvaarding van de privacyprocedures toegepast door tandartspraktijkneerharen.be

Als u deze website gebruikt, accepteert u en stemt u in met deze privacyverklaring, evenals met de gebruiksvoorwaarden van de website die hierdoor worden aangekondigd.